VIDEO

Hyrje: Prania e saj është një shenjë se ne jemi dishepuj të Krishtit, që jemi duke e zbatuar Fjalën e
Seminare të ndryshme për kishën lokale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *