SHËRBESAT

SHERBESAT QE NE KRYEJME NE KOMUNITET

PREDIKIME 100% dedikim
SEMINARE 100% dedikim
FOLES NE KONFERENCA 100% dedikim
TRAJNIME NE GRUPE UDHEHEQESIE 100% dedikim
LITERATURË E KRISHTERË 100% dedikim

FOTO NGA SHËRBESA TË NDRYSHME