RRETH NESH2

INSTITUTI BIBLIK I SHQIPERISE

IBSH është një shërbesë e krishterë që ka përkushtimin të sigurojë edukim teologjik me bazë Biblën, trajnim udhëheqësish duke mbetur aktual për kulturën shqiptare, me qëllim që të ndihmojë në ndërtimin e trupit të Krishtit në Shqipëri dhe më tej.
IBSH synon të formësojë jetën personale, shpirtërore dhe intelektuale të besimtarëve përmes trajnimeve, seminareve, librave që boton për nevojat e kishës shqiptare dhe ndihmës për udhëheqësit e kishës.
IBSH synon që të mbetet ngushtësisht e lidhur me kishat lokale shqiptare në mënyrë që shërbesat e saj të kenë vlerë aktuale për synimet e tyre, si dhe t’u përgjigjet nevojave të Kishës.

SHERBESAT QE NE KRYEJME NE KOMUNITET

PREDIKIME 100%
SEMINARE 100%
FOLES NE KONFERENCA 100%
TRAJNIME NE GRUPE UDHEHEQESIE 100%
sqAlbanian