HAP PAS HAPI NËPËR DHIATËN E RE

AUTORE: THOMAS D. LEA dhe TOM HUDSON
 

Botimi në Shqip, Tiranë 2000 dhe ribotuar Tiranë 2019
Përkthyer nga Alqi Beqo
Redaktoi: Edlira Mulla dhe IBSH

Botuar në Shqip nga: Instituti Biblik i Shqipërisë

$0.00

Share this product

Përshkrim

 

Ndërsa gëzohemi që të shohim njerëzit të vijnë në besim te Krishti, si Zoti dhe shpëtimtari i jetës së tyre, kujtojmë se është përgjegjësi e madhe për ne që ata të themelohen në besimin e tyre të ri në Ungjillin e për t’u përgatitur për jetë, shërbesë dhe dëshmi në botë.
Ky libër ka për qëllim që t’i japë një besimtari të krishterë gjërat bazë në lidhje me Besëlidhjen e Re. Ai u vjen në ndihmë udhëheqësve të kishave në procesin e dishepullimit. Autorët sjellin një studim sistematik e të thellë për një punë me një grup besimtarësh në kishë

Këtu kemi një përshkrim të shkurtër se si të shkarkojmë një libër nga faqja e IBSH në kompjuter.
Është e nevojshme që të kemi Digital Editions që të mund të hapim një libër epub nga faqja e IBSH

sqAlbanian