Disiplinat e një burri të perëndishëm

Titulli: Disiplinat e një burri të perëndishëm
Titulli në origjinal: Disciplines of a Godly Man
Author: R. Kent Hughes

Për botimin në shqip:

Përktheu: Zefjan Nikolla dhe Erjon Ramaj
Redaktoi: Teuta Toska

Tiranë 2018
Botues: Instituti Biblik i Shqipërisë

$4.00

Compare

Share this product

Description

Disiplinat e një burri të perëndishëm
Një libër me vlerë për çdo burrë të krishterë
Libri ka për qëllim që burrat në përgjithësi dhe udhëheqësit në veçanti të rriten në karakter si të
Krishtit duke u ushtruar në disiplina frymërore.
Perëndishmëria: Çfarë është ajo dhe si të ushtrohen në të! Rëndësia e saj në jetën e burrave.
Marrëdhëniet: Pastërtia, martesa dhe atësia: Të ruash zemrën të pastër në një shoqëri mëkatare!
Ndërtimi i një familjeje të perëndishme, ku burrat përmbushin rolin e tyre.
Shpirti: Nevoja e transformimit të mendjes, rëndësia e përkushtimit ndaj Zotit, familjes, kishës
dhe shoqërisë. Përgjegjësia e tyre si lutësa.
Karakteri: Adhurimi, integriteti, gjuha, puna dhe rëndësia e tyre në jetën e burrave. Karakteri i
perëndishëm është reflektim i atij të Krishtit.
Shërbesa: Roli kyç i burrave në jetën e kishës dhe si të përmbushet ai!
Përdorimi i librit: Kapitujt mbyllen me pyetje për studim vetjak dhe ideal për në grup.
“Burra, çfarë do të them në këtë libër vjen nga zemra dhe studimi i Fjalës së Perëndisë, si
burri burrit”. Autori

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Disiplinat e një burri të perëndishëm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *