Portfolio

TË LUTESH ME ZJARR audio

Normaliteti i ri

Normaliteti i ri Nga Lee Bradley Kohët e fundit kemi dëgjuar pa pushim termin “Normaliteti i ri”, term që i referohet qasjeve

Si dhe pse duhet të lexojmë e të studiojmë?

  Tema: Pse dhe si të lexojmë e të studiojmë ? Cilat janë mënyrat dhe përfitimet e një jete të mbushur me

Kisha, dashuria midis vëllezërve

Hyrje: Prania e saj është një shenjë se ne jemi dishepuj të Krishtit, që jemi duke e zbatuar Fjalën e Perëndisë, është

Lutu për të tjerët Efesianët 3:14-21

Tema: Lutu për të tjerët që të njohin, përjetojnë dhe lavdërojnë Perëndinë Hyrje: Fjala e Perëndisë na mëson të lutemi, sepse kemi

Gëzohu në Zotin! Filipianët 4:4-9

Hyrje: Fjalët e Zotit tonë kur tha se: “Gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi im të jetë i plotë” Gjoni

Mbaji sytë te Krishti! Hebrenjtë 12:1-2

Që nga momenti që kemi vendosur besimin tonë në Jezu Krishtin si Zoti dhe Shpëtimtari ynë e në çdo kohë të jetës

Të lutemi për kishën e përndjekur

1: Koreja e Veriut. Koreja ka rreth 25.7 milionë banorë, me mbase 300 – 400.000 të krishterë.     Për 19 vjet është vendi nr.

Udhëheqësia e krishterë në Shqipëri

Ne kemi patur mundësinë që të shohim veprën e mrekullueshme të Perëndisë në kombin tonë, duke na sjellë liri, duke na sjellë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *